ХЛАДИЛНИ КОМПРЕСОРИ

Рециклираните компресори са алтернатива на тези втора употреба, но с гарантирано качество и едногодишна гаранция. В ACES поддържаме в наличност различни марки възстановени хладилни компресори, като имаме готовност за незабавното им изпращане.

Хранително-вкусовата промишленост може да бъде определена като най-взискателната в бизнеса. Компресорите са туптящото й сърце и когато те се повредят последствията могат да бъдат скъпи, както за търговците, така и за производителите. Директните смени гарантират, че времето за престой е сведено до минимум и продукцията може да бъде запазена.