КОМПРЕСОРИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНДУСТРИЯ

ACES е регистрирана и акредитиран доставчик на RISQS, най-голямата схема за регистрация и квалификация в рамките на железопътната индустрия в Обединеното кралство. Фирма ACES е акредитиран доставчик на LINK-up за английската Железопътна индустрия. Този специализиран сектор изисква най-високи стандарти за качество.специализиран сектор изисква най-високи стандарти за качество.