КОМПРЕСОРИ ЗА ТРАНСПОРТНАТА ИНДУСТРИЯ

Транспортните хладилни и климатични компресори изискват високо ниво на производителност при различни условия на околната среда. Надеждността на компресора е изключително важна за опазването на товара по време на съхранение и транспортирането му от производителя до търговеца на дребно, а също и за доброто му охлаждането.

ACES покрива високите стандарти за качество, необходими за нуждите на транспортната индустрия и всички видове компресори, свързани с контейнери, камиони, ремаркета и железопътен транспорт.